Αντωνόπουλος N. ,  Παναγιωτόπουλος Α. | Σύμβουλοι Μηχανικοί

Καποδιστρίου 28, Άργος, 21 232 -  +30 2751 0 23656 -  info@ap-con.gr

Τακτοποιησεις – Νομιμοποιήσεις

You are here

     Τακτοποιησεις – Νομιμοποιήσεις

Σε συνεργασία συνεργάτες μας μηχανικούς αντίστοιχης ειδικότητας (αρχιτεκτονες, πολιτικούς μηχανικούς) και συστήνοντας ολοκληρομένη μελετητική ομάδα, αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων ενεργειών για τη νομιμοποίηση και τακτοποίηση αυθαίρετων κτισμάτων και κατασκευών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η τακτοποίηση αυθαιρέτων βάσει του νέου νόμου Ν.4178/13 αφορά τους ιδιοκτήτες ακινήτων, τα οποία έχουν χτιστεί χωρίς οικοδομική άδεια ή έχουν υπερβάσεις δόμησης, κάλυψης ή ύψους, έχει πραγματοποιηθεί αλλαγή χρήσης, έχουν αυθαίρετες κατασκευές στον ακάλυπτο χώρο ή άλλες μικρές πολεοδομικές παραβάσεις

Διαδικασίες - Φάσεις:

  Επισκεψη στο ακίνητο/αυτοψία

  Συλλογή απαραίτητων εγγράφων

  Ενημέρωση για το ύψος του προστίμου και τη διαδικασία ρύθμισης

  Ένταξη του ακινήτου στο σύστημα

  Ενημέρωση του ενδιαφερόμενου σε κάθε βήμα της διαδικασίας.

    Υπολογίστε online το πρόστιμο του αυθαιρέτου σας

    Υπολογίστε online τις κρατήσεις της συμφωνηθείσας αμοιβής για την τακτοποίηση αυθαιρέτου

Υπηρεσιες


Ενέργεια
Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων της κτιριακής υποδομής της χώρας, παρέχουμε υπηρεσίες εξοικονόμησης ενέργειας, ενεργειακών μελετών κ.α.
Βιομηχανία
Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση μελετών για την απόκτηση άδειας λειτουργίας και εγκατάστασης για βιομηχανίες, Κ.Υ.Ε, κ.α.
Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες
Αναλαμβάνουμε μελέτες κτιριακών έργων κάθε είδους και έκτασης (κτίρια γραφείων και κατοικιών , καταστημάτων , βιομηχανικών κτιρίων, ξενοδοχείων , αποθηκών πρατηρίων υγρών καυσ..
Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
Αναλαμβάνουμε τις διαδικασίες αδειών Ίδρυσης και Λειτουργίας για κάθε κατηγορία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
Περιβάλλον
Εκπονούνται μελέτες που έχουν ως αντικείμενο τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον
Οχήματα
Παρέχουμε μελέτες και κατασκευαστικές λύσεις για Πρατήρια υγρών καυσίμων, συνεργεία επισκευής και εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων
Ασφάλεια και υγιεινή
Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας. Έλεγχος της ασφάλειας των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων
Τακτοποιησεις – Νομιμοποιήσεις
Αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων ενεργειών για τη νομιμοποίηση και τακτοποίηση αυθαίρετων κτισμάτων και κατασκευών
Εφαρμοσμένη Μηχανική
Εφαρμοσμένη Μηχανική