Αντωνόπουλος N. ,  Παναγιωτόπουλος Α. | Σύμβουλοι Μηχανικοί

Καποδιστρίου 28, Άργος, 21 232 -  +30 2751 0 23656 -  info@ap-con.gr

Ενέργεια

You are here


     Ενέργεια

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων της κτιριακής υποδομής της χώρας, αναλαμβάνουμε υπηρεσίες:

  Εξοικονόμησης ενέργειας | Εξοικονομώ κατ' οίκον

  Ενεργειακών μελετών νέων κτιρίων

  Ενεργειακών επιθεωρήσεων για έκδοση Πιστοποιητικού ενεργειακής αποδοσης (Π.Ε.Α.)

  Μελετών κτιρίων Ελάχιστων ενεργειακών απαιτήσεων (Παθητικές Κατοικίες)

Επιπλέον παρέχουμε μελέτες, επιβλέψεις και υπησεσίες συμβούλου σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης (Κ.Ε.Ν.Α.Κ.) σε τομείς:

 • Εγκαταστάσεων Κλιματισμού – Θέρμανσης – Αερισμού – Ζεστών Νερών Χρήσης

 • Δίκτυα αερίων καυσίμων

 • Εγκαταστάσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης – Ανακυκλοφορίας Νερού χρήσης

 • Θερμομονωτικής Επάρκειας

 • Εγκαταστάσεων Ισχυρών – Ασθενών Ρευμάτων

 • Κολυμβητικών δεξαμενών (Πισίνες)

 • Φωτισμού

 • Ψυκτικών Θαλάμων

*Επιπλέον προτείνονται μέθοδοι Βιοκλιματικού Σχεδιασμού, σε συνεργασία με μηχανικούς συναφούς ειδικότητας (αρχιτέκτονες), για την περαιτέρω μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων και βελτιστοποίηση της άνεσης των χώρων  διαβίωσης.


Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)

Εκπονούμε τις απαραίτητες μελέτες για την έκδοση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας των εξής εγκαταστάεων:

 • Φωτοβολταϊκών Πάρκων

 • Διασυνδεδεμένων Φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτίρια

 • Αυτόνομων Φωτοβολταϊκών συστημάτων


   Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης

Στα πλαίσια των ενεργειών για την εξοικονόμηση ενέργειας είναι και η καταγραφή της ενεργειακής ταυτότητας ενός κτιρίου ή τμήματος αυτού. Αυτό επιτυγχάνεται με την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης το οποίο είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ έγγραφο που εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και απαιτείται για όλα τα κτίρια με συνολική επιφάνεια άνω των 50 τμ.

Διαθέτοντας ένα άρτια εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο για κάθε κατηγορία και μέγεθος κτιρίου επιστημονικό δυναμικό, είμαστε σε θέση να αναλάβουμε την ενεργειακή επιθεώρηση του κτiρίου, του λέβητα, του συστήματος θέρμανσης και κλιματισμού που διαθέτετε.

Με την έκδοση του ΠΕΑ σας προτείνονται από το γραφείο μας μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας που πραγματικά θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στο κτίριο, ενώ ενημερώνεστε και για το χρόνο απόσβεσης.

    Υπολογίστε online το κόστος της ενεργειακής επιθεώρησης

Υπηρεσιες


Ενέργεια
Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων της κτιριακής υποδομής της χώρας, παρέχουμε υπηρεσίες εξοικονόμησης ενέργειας, ενεργειακών μελετών κ.α.
Βιομηχανία
Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση μελετών για την απόκτηση άδειας λειτουργίας και εγκατάστασης για βιομηχανίες, Κ.Υ.Ε, κ.α.
Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες
Αναλαμβάνουμε μελέτες κτιριακών έργων κάθε είδους και έκτασης (κτίρια γραφείων και κατοικιών , καταστημάτων , βιομηχανικών κτιρίων, ξενοδοχείων , αποθηκών πρατηρίων υγρών καυσ..
Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
Αναλαμβάνουμε τις διαδικασίες αδειών Ίδρυσης και Λειτουργίας για κάθε κατηγορία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
Περιβάλλον
Εκπονούνται μελέτες που έχουν ως αντικείμενο τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον
Οχήματα
Παρέχουμε μελέτες και κατασκευαστικές λύσεις για Πρατήρια υγρών καυσίμων, συνεργεία επισκευής και εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων
Ασφάλεια και υγιεινή
Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας. Έλεγχος της ασφάλειας των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων
Τακτοποιησεις – Νομιμοποιήσεις
Αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων ενεργειών για τη νομιμοποίηση και τακτοποίηση αυθαίρετων κτισμάτων και κατασκευών
Εφαρμοσμένη Μηχανική
Εφαρμοσμένη Μηχανική