Αντωνόπουλος N. ,  Παναγιωτόπουλος Α. | Σύμβουλοι Μηχανικοί

Καποδιστρίου 28, Άργος, 21 232 -  +30 2751 0 23656 -  info@ap-con.gr

Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

You are here

     Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Αναλαμβάνουμε τις διαδικασίες αδειών Ίδρυσης και Λειτουργίας για κάθε κατηγορία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος:

  • Παρασκευαστών τροφίμων (εργαστήρια τροφίμων κ.α. )

  • Αποθηκών τροφίμων και ποτών χονδρικού εμπορίου

  • Λιανικού εμπορίου τροφίμων (παντοπωλεία, κρεοπωλεία, Ιχθυοπωλεία, Πρατήρια Άρτου, Supermarkets, Cash& Carry )

  • Μαζικής εστίασης και αναψυχής (εστιατόρια ψησταρίες, καφετέριες, κέντρα διασκεδάσεων, χώροι εκδηλώσεων)

  • Επιχειρήσεις Αρτοποιητικής νομοθεσίας (αρτοποιεία περάτωσης έψησης)

 

Επιπλέον δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στη υγειονομική νομοθεσία:

  • Κομμωτηρίων – Κουρείων

  • Περιποίησης χεριών/ποδιών

  • Ορθοπεδικών εργαστηρίων

  • Οδοντοτεχνικών εργαστηρίων

  • Μονάδων αδυνατίσματος και διαιτολογικών μονάδων

Υπηρεσιες


Ενέργεια
Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων της κτιριακής υποδομής της χώρας, παρέχουμε υπηρεσίες εξοικονόμησης ενέργειας, ενεργειακών μελετών κ.α.
Βιομηχανία
Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση μελετών για την απόκτηση άδειας λειτουργίας και εγκατάστασης για βιομηχανίες, Κ.Υ.Ε, κ.α.
Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες
Αναλαμβάνουμε μελέτες κτιριακών έργων κάθε είδους και έκτασης (κτίρια γραφείων και κατοικιών , καταστημάτων , βιομηχανικών κτιρίων, ξενοδοχείων , αποθηκών πρατηρίων υγρών καυσ..
Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
Αναλαμβάνουμε τις διαδικασίες αδειών Ίδρυσης και Λειτουργίας για κάθε κατηγορία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
Περιβάλλον
Εκπονούνται μελέτες που έχουν ως αντικείμενο τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον
Οχήματα
Παρέχουμε μελέτες και κατασκευαστικές λύσεις για Πρατήρια υγρών καυσίμων, συνεργεία επισκευής και εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων
Ασφάλεια και υγιεινή
Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας. Έλεγχος της ασφάλειας των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων
Τακτοποιησεις – Νομιμοποιήσεις
Αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων ενεργειών για τη νομιμοποίηση και τακτοποίηση αυθαίρετων κτισμάτων και κατασκευών
Εφαρμοσμένη Μηχανική
Εφαρμοσμένη Μηχανική